Asma ul Husna – merujuk pada Al-Qur’an dan Hadits


Ar-Rahman

1Ar-Rahim

2Al-Malik

3Al-Quddus

4As-Salaam

5Al-Mu’min

6

Al-Muhaimin

7Al-Aziiz

8Al-Jabbar

9Al-Mutakabbir

10Al-Khaliq

11Al-Barii’

12Al-Musawwir

13Al-Ghaffar

14Al-Qahhar

15Al-Wahhab

16Ar-Razzaq

17Al-Fattah

18Al-‘Aliim

19Al-Qabidh

20Al-Basith

21Al-Khaafidh

22Ar-Rafii’

23

al-Mu’izz

24Al-Mudzil

25As-Samii’

26Al-Bashiir

27Al-Hakam

28Al-‘Adl

29Al-Lathiif

30Al-Khabbiir

31Al-Halim

32Al-Azhiim

33Al-Ghafuur

34Asy-Syakuur

35Al-Aliy

36Al-Kabbir

37Al-Hafzh

38Al-Muqiit

39

Al-Hasiib

40

Al-Jaliil

41

Al-Kariim

42Ar-Raqiib

43Al-Mujiib

44Al-Waasi’

45Al-Hakiim

46Al-Waduud

47Al-Majiid

48Al-Baa’its

49Asy-Syahiid

50Al-Haqq

51Al-Wakiil

52Al-Qawiyy

53Al-Matiin

54Al-Waliy

55Al-Hamiid

56Al-Mushsi

57Al-Mubdi’

58Al-Mubdi’

58

Al’Mu’iid

59

Al-Muhyi

60

Al-Mumiit

61

Al-Hayyu

62Al-Qayyum

63Al-Waajid

64Al-Maajid

64Al-Waahid

66

Al-Aahad

67Ash-Shamad

68Al-Qaadir

69Al-Muktadir

70Al-Muqaddim

71Al-Muakhkhir

72Al-Awwal

73Al-Aakhir

74Al-Zhaahir

75Al-Bathin

76Al-Walii

77Al-Muta’aali

78Al-Barrii

79At-Tawwab

80Al-Muntaqim

81Al-‘Afuww

82Ar-Ra’uuf

83Malikul-Mulk

84Dzul Jalaali wal Ikraam

85Al-Muqsiith

86Al-Jamii’

87Al-Ghaniy

88Al-Mughniy

89Al-Maani’

90Ad-Dhaar

91An-Naafi’

92An-Nuur

93Al-Haadi

94Al-Badii’

95

Al-Baaqii

96Al-Waaritsu

97

Ar-Rasyid

 98

Ash-Shabuur

99

Asma ul Husna – Makna dan keutamaannya.حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu’aib telah bercerita kepada kami Abu Az Zanad dari Al A’raj dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang satu.

Siapa yang menghitungnya (menjaganya) maka dia akan masuk surga.

 

.

Katakanlah: “Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan namayang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al asmaa’ul husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu”

Al Israa’: 110

 Allah memiliki Asma’ ulHusna, maka memohonlah kepadaNya dengan menyebut nama-nama yang baik itu 

 Al A’raaf : 180


ALLAH

Yang Maha Pencipta

Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.

Al A’raf 54 

Lafal Allah berasal dari kata ilah yang merupakan kata jenis yang pada awalnya diberikan untuk semua sembahan, baik yang benar maupun yang batil, tetapi kemudian hanya diperuntukkan bagi sesembahan yang benar (haqq) saja. Allah merupakan kata jadian yang berasal dari kata ilahah, atau uluhah, atau uluhiyyah, yang semuanya berarti “ibadah”, hanya di sini kata itu diartikan sebagai ma’bud (yang disembah).

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa lafal Jalalah ini berasal dari kata alahayang berarti tahayyana (bingung), sebab Allah SWT membuat akal dan pemahaman menjadi bingung jika memikirkan keadaan-Nya.

Pendapat lain mengatakan bahwa kata Allah itu berasal dari kata aliha yang artinya “senang” atau “menaruh kepercayaan kepada-Nya,” sebab hati menjadi tenteram dengan mengingat-Nya, dan jiwa menjadi tenang dengan mengenal-Nya. Dan masih banyak lagi pendapat lainnya.

Allah adalah nama yang diberikan kepada Dzat yang maujud dan haqq, yang mengumpulkan segala sifat ketuhanan, yang disifati dengan segala sifat rububiyah, yang munfarid dengan wujud hakiki, sebab semua yang wujud selain Dia tidak berhak untuk menjadi ada dengan sendirinya, melainkan keberadaannya bergantung kepada-Nya.

Allah adalah nama yang mengumpulkan makna semua nama dan hakikat-Nya, dan merupakan Dzat yang disembah secara haqq. Dia tidak membutuhkan siapa pun, sebaliknya yang lainlah yang membutuhkan-Nya.

Faedahnya 
Ketahuilah, bahwasanya ism ( Allah ) ini adalah seagung-agungnya asma yang jumlahnya sembilan puluh sembilan, seperti yang diberitakan oleh at-Turmudzi, sebab menunjukkan kepada Dzat yang mengumpulkan sifat-sifat uluhiyah seluruhnya, hingga tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Sedangkan asma lainnya tidak menunjukkan ketunggalannya kecuali ketunggalan arti yang berhubungan dengan ilmu, kekuasaan, atau perbuatan. Ia pun termasuk asma khusus yang tidak diberikan kepada selain Dzat Yang Mahasuci dan Mahaagung, baik secara hakiki maupun kiasan.

 Sebaliknya, asma yang lain terkadang diberikan juga kepada yang lain-Nya, seperti Qadir, Alim dan Rahim.

Diantara keistimewaan lafal Allah itu adalah asma lainnya selalu disandarkan kepada-Nya, misalnya Allah ar Rahman ar Rahim, atau Allah as Sami’al-Bashir, dan lain-lain. Sedang Dia tidak disandarkan kepada yang lainnya; tidak dikatakan, misalnya, Al Qadir Allah atau Ar Rasyid Allah.

Seyogianya, dalam beribadat dengan ism ini, seorang hamba harus mencurahkan segenap pikiran dan kemauannya semata-mata kepada Allah Swt, tidak melihat kepada yang lain dan tidak menoleh kepada selain-Nya, serta tidak mengharap dan tidak takut kecuali kepadaaNya.

Rasulullah saw, bersabda :

“ Bait syair yang paling benar dalam sastra Arab adalah ucapan labid:
Ketahuilah, segala sesuatu selain Allah adalah batil.”

Khasiatnya 
Barangsiapa membaca ism ini secara rutin setiap hari sebanyak 1000 kali, dengan ucapan Ya Allah ya hu, niscaya Allah akan mengaruniakan kepada orang itu kesempurrnaan keyakinan.

Barangsiapa membacanya pada hari Jumat sebelum shalat, dalam keadaan yang suci dan bersih pakaiannya, serta bebas dari segala kesibukan, maka Allah akan memudahkan segala permintaannya.

Jika orang yang sedang menderita suatu penyakit yang sulit disembuhkan oleh dokter, lalu ia berdoa kepada Allah dengan ism ini, niscaya ia akan sembuh dengan izin Allah, selama ajalnya belum tiba.

1

AR RAHMAAN

Yang Maha Pengasih

Ar-Rahman dan Ar-Rahim, keduanya berasal dari kata rahimaAr-Rahman menghendaki adanya sesuatu yang dikasihani, dan tidaklah sesuatu itu dikasihi kecuali dia membutuhkan. Rahmat yang sempurna ialah memberikan kebaikan kepada semua hamba tanpa pandang bulu, baik yang berhak menerimanya maupun tidak. Kesimpulannya adalah, bahwa rahmat Allah itu bersifat menyeluruh, dunia dan akhirat.

Pendapat lainnya mengatakan bahwa Ar-Rahman itu maksudnya adalah

“ Dzat Yang Menutupi (Merahasiakan dosa-dosa hamba-Nya) di dunia,”

sedangkan Ar-Rahim maksudnya adalah

“ Dzat Yang Mengampuni dosa-dosa hamba-Nya di akhirat.”

‘Abdullah bin Mubarak berkata:

“ Ar-Rahman itu ialah jika diminta Dia memberi; danAr-Rahim itu ialah jika tidak diminta Ia murka.”

Sedangkan As-Suda berkata:

Ar-Rahman itu melenyapkan kesulitan, dan Ar-Rahim itu mengampuni dosa.”

Dikatakan bahwa Ar-Rahman itu ialah Dzat Yang Berbuat Baik (Al-Muhsin) atau Dzat Yang Menghendaki kebaikan, yakni rahmat yang merupakan kebajikan dan kebaikan.

Faedahnya 

Ism Ar-Rahman itu lebih khusus dari pada Ar-Rahim. Karena itu ia tidak dinisbatkan kepada selain Allah SWT. Sedangkan Ar-Rahim kadang-kadang diberikan kepada selain Allah. Dari segi ini ia lebih dekat kepada lafal Jalalah (Allah). Karena itulah Allah menghimpunkan keduanya dalam firman-Nya yang artinya:

Katakanlah:

“ Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai nama-nama yang terbaik … ”

QS. Al Isra’: 10

Rahmat yang dipahami dari kata Ar-Rahman itu sangat sulit sekali dijangkau oleh kemampuan manusia, sebab Ar-Rahman adalah: Pertama, kasih sayang terhadap hamba dalam bentuk eksistensi. Kedua, petunjuk kepada iman dan menjadikannya sebagai kebahagiaan di akhirat. Ketiga, pemberian nikmat dengan memandang Wajah-Nya yang mulia pada hari akhirat kelak.

Dalam menerapkan maksud dari ism Ar-Rahman ini, hendaklah seseorang mengasihi hamba-hamba Allah yang lalai dengan jalan memalingkan mereka dari jalan kelalaian itu kepada jalan Allah dengan nasihat dan wejangan, serta membantu kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi sesuai dengan kemampuannya. Dan hendaklah ia menganggap perbuatan maksiat yang dilakukan orang itu juga sebagai perbuatannya sendiri, dan dengan sekuat tenaga ia berusaha menghilangkannya, karena kasihan terhadap orang yang berbuat maksiat tersebut.

Khasiatnya 
Ism Ar-Rahman dapat melenyapkan segala sesuatu yang tak disukai oleh orang yang berdzikir dengannya. 

Barangsiapa yang mebacanya tiap-tiap selesai sembahyang fardu sebanyak 100 kali, Insyaallah ia akan terjaga dari sifat lupa dan lalai

2

AR RAHIIM

Yang Maha Penyayang

Khasiatnya 
Diantara khasiat ism ini adalah bahwasanya ia melembutkan hati orang yang berdzikir dengannya, sehingga orang itu menjadi kasihan terhadap dirinya dengan jalan taat melaksanakan segala perintah-Nya, dan menyayangi semua makhluk Allah dengan jalan bersikap belas-kasihan terhadap mereka.

Barangsiapa takut terjerumus kepada perbuatan yang tidak disukainya, maka hendaklah ia berdzikir dengan ism ini dan ism sebelumnya (Ar Rahman) sebanyak seratus kali, maka insya’ Allah ia tidak akan terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak disukainya itu.

Berakhlak dengan ism ini menjadikan seseorang suka menolong orang-orang miskin dan bersikap belas-kasihan terhadap hamba-hamba Allah semuanya, baik yang taat maupun yang durhaka. Dalam kaitannya dengan hal ini, sebagian orang arif berpesan :

“Sayangilah mereka yang ada di bumi, niscaya engkau akan disayangi oleh mereka yang ada di langit.”

Barangsiapa yang membacanya tiap-tiap hari sebanyak 100 x , Insyaallah hatinya akan selalu mempunyai sifat kasih sayang akan sesama makhluk Allah s.w.t.

3

AL MALIK

Yang Maha Merajai

Khasiatnya 

Barangsiapa membaca ism ini dengan rutin tiap-tiap hari pada waktu matahari tergelincir sebanyak 100 x, niscaya hatinya akan menjadi bersih, dan lenyaplah segala kekotorannya.

Barangsiapa yang membacanya tiap-tiap hari sebanyak 121 x kemudian daripada terbit fajar atau tergelincirnya, Insyaallah akan dikayakan dengan sebab atau dengan pintu yang dibukakan Allah s.w.t.baginya

4

AL QUDDUUS

Yang Maha Suci

Khasiatnya

Barangsiapa menuliskan pada sepotong roti sesudah selesai melaksanakan shalat Ju’mat kemudian dimakannya, maka Allah akan membukakan baginya pintu ibadat dan akan menyelamatkannya dari bencana.

Barangsiapa yang berzikir dengan khalimat ini pada tiap-tiap hari ketika tergelincir matahari sebanyak 100 x, Insyaallah akan menjadi bersih hatinya, dan barangsiapa yang berzikir 1000 kali, Insyaallah akan diselamatkan daripada bala

5

AS SALAAM

Yang Maha Menyelamatkan

Khasiatnya

Ism ini berfungsi mengusir bencana dan penyakit, sehinggga jika ia dibacakan atas orang yang sedang menderita sakit sebanyak seratus dua puluh satu kali, dengan karunia Allah penyakitnya akan sembuh selama ajalnya belum tiba. Guru kami, 

Tajul-’Arifin asy-Syarqawi berkata : 

“Jika ism tersebut dibacakan sebanyak 121 x atau 136 x dengan suara keras sekadar bisa didengar oleh si sakit, sambil mengangkat tangan di atas kepala di sakit, insya Allah orang yang sakit itu akan sembuh dengan izin Allah SWT.”

6

AL MU’MIN

Yang Maha Mengkaruniakan

Khasiatnya
Apabila dibacakan akan khalimat ini sebanyak 136 x oleh orang yang merasa ketakutan akan sesuatu, maka ia akan merasa aman dari apa yang ditakutkannya, dan apabila dibaca oleh orang yang beriman, maka ia akan bertambah imannya

7

AL MUHAIMIN

Yang Maha Memelihara

Khasiatnya
Barangsiapa membacanya sebanyak 100 x  sesudah mandi dan shalat di tempat yang sunyi dengan memusatkan perhatian kepada Allah SWT, niscaya Allah akan menyucikan lahir dan batinnya

Barangsiapa yang membacanya 100 x setelah sembahyang sunat dua rakaat (terutama diwaktu tengah malam), Insyaallah akan dibersihkan zahir dan batinnya dan tetap bercahaya hatinya, dan barang siapa yang membacanya sebanyak  145  x  setelah sembahyang Isyak, Insyaallah akan kuat khafazhnya

8

AL’AZIIZ

Yang Maha Mulya

Khasiatnya

Barangsiapa yang berzikir sebanyak 40  x  tiap-tiap hari selama 40 hari dan yang lebih baik dibaca setelah sembahyang Subuh, Insyaallah akan dikayakan dan dimuliakan oleh Allah s.w.t. dan tidak dihajatkan dia kepada seseorang dari makhlukNya

9

AL- JABBAAR

Yang Maha Berkehendak

Khasiatnya

Ism ini berkhasiat untuk memelihara seseorang dari kelaliman para penguasa dan orang-orang yang kejam, baik di darat maupun di laut, di dalam perjalanan maupun di tempat kediaman.

Barangsiapa yang berzikir tiap-tiap hari sebanyak 206 x atau 226 x pada pagi dan petang, Insyaallah tidak akan boleh orang yang zalim dan Allah s.w.t. akan membalas bagi orang zalim itu siksa baginya

10

AL MUTAKABBIR

Yang Maha Megah

Khasiatnya 

Ism ini bersifat mendatangkan kebesaran dan menampakkkan kebaikan serta keberkatan. Karenanya, barangsiapa membacanya 10 x pada malam pengantinnya dan sebelum melakukan jima’ dengan istrinya, maka ia akan dikaruniai anak yang saleh.

Barangsiapa yang berzikir tiap-tiap hari sebanyak 662 x , Insyaallah orang yang takabur itu akan tunduk kepadanya

11

AL KHAALIQ

Yang Maha Pencipta

Khasiatnya
Ism Al-Khaliq itu dibaca di tengah malam, gunanya adalah untuk menerangkan hati dan wajah.

Barangsiapa yang berzikir waktu tengah malam sebanyak 731 x , Insyaallah akan diterangkan hatinya dan dirinya, dan barangsiapa yang kehilangan hartanya atau lama ditunggalkan orang yang dikasihinya, maka bacalah sebanyak 5000 kali, Insyaallah ia akan datang dengan perintah Allah s.w.t.

12

AL BAARI’

Yang Maha Pembuat

Khasiatnya

Ism Al-Bari’ itu dibaca selama tujuh hari berturut-turut, tiap-tiap hari sebanyak seratus kali. Gunanya adalah untuk selamat dari bencana.

Barangsiapa yang berzikir  pada siang hari sebanyak 100 kali, Insyaallah ia akan selemat dari kebinasaan dan tidak akan merasa takut ia didalam kubur, dan barangsiapa yang apabila dibacanya pada malam hari selama 7 malam berturut-turut dan pada tiap-tiap malam dibaca 100 kali, Insyaallah akan disembuhkan segala penyakit dalam tangannya

13

AL MUSHAWWIR

Yang Maha Pembentuk

KhasiatnyaI

Ism Al-Mushawwir berguna untuk membantu pembuatan-pembuatan dan mengeluarkan buah, dan apabila seorang yang mandul berzikir dengannya setiap hari sebanyak 21 x sambil berpuasa, dan dibaca ketika matahari sudah tenggelam dan sebelum berbuka, dilakukan selama 7 hari berturut-turut, dan ketika berbuka hanya dengan air minum saja, niscaya mandulnya akan hilang.

 Barangsiapa yang berzikir sebanyak 336 kali atau lebih, maka Insyaallah akan menjadi baik segala perbuatannya atau apa yang dikerjakannya

14

AL GHAFFAAR

Sangat  Maha Pengampun

Khasiatnya

Barangsiapa yang berzikir  100 kali sambil mengiringi sembahyang Jumaat, Insyaallah zahir baginya akan mendapat keampunan

15

AL QAHHAAR

Yang Maha Pemaksa

Khasiatnya

Ism ini berkhasiat untuk menghilangkan rasa cinta berlebihan kepada dunia dan pengagungan selain kepada Allah SWT dari dalam hati. Barangsiapa membiasakan berzikir dengannya, maka ia akan mendapatkan hal itu, dan akan menjadi menang atas seterunya.

Apabila dibaca tiap-tiap hari dan malam sebanyak 306 x atau lebih, Insyaallah keluar dari hatinya cinta dunia dan kebesaran barang lain daripada Allah s.w.t. dan zahir baginya pertolongan Allah s.w.t.atas musuhnya, dan barangsiapa yang adanya hajat lalu berzikir 100 kali kemudian mengangkat kedua tangannya dan membuka akan kepalanya, Insyaallah ditunaikan hajatnya

16

AL WAHHAAB

 Yang Maha Pemberi

Barangsiapa yang kekal mewiridkannya tiap-tiap hari atau tiap-tiap selesai sembahyang fardhu yang lima waktu sebanyak 300 kali atau lebih, Insyaallah akan dikabul dan hebat baginya kekayaan dan kebesarannya, dan barangsiapa mengekalkan membacanya pada akhir sujud sembahyang dhuha sebanyak 40 kali, Insyaallah dimudahkan baginya kekayaan yang mudah dan hebat

17

 AR RAZZAQ

Yang Maha Pemberi Rezeki

Barang siapa yang mengekalkan membaca tiap-tiap hari 308 kali, Insyaallah ditunaikan hajatnya kepada raja dan pemerintah dan jika mengkehendaki akan dimarahinya itu, maka berhentilah berbetulan orang yang dituntut, dan apabila berzikir 17 kali, Insyaallah ditunaikan hajatnya dan barangsiapa yang berzikir sebanyak 20 hari berturut-turut dan tiap-tiap hari 20 kali pada pagi sebelum makan dan minum, Insyaallah akan diberikan padanya faham yang dalam dan sempurna

18

AL FATTAH

Yang Maha Membukakan

Apabila dibaca tiap-tiap selesai sembahyang Subuh sebanyak  71 kali dengan tangannya dihantarkan keatas dada, Insyaallah hatinya akan bersih dan bercahaya, dimudahkan segala pekerjaan dan keluar cinta dunia dari hatinya

19

AL’ALIIM

Yang Maha Mengetahui

Barangsiapa yang berzikir tiap-tiap setelah selesai sembahyang lima waktu sebanyak 100 kali, Insyaallah akan mendapatkan ilmu ma’rifat dan kasyaf serta iman yang sempurna

20

AL QAABIDH

Yang Maha Pencabut

Apabila dibaca setiap hari sebanyak 100 kali, Insyaallah akan terhindar dari pengancamnya

21

AL BAASITH

Yang Maha Meluaskan

Apabila dibaca selesai sembahyang dhuha 10 kali, Insyaallah akan diluaskan rezeki dan ilmunya

22

AL KHAAFIDH

Yang Maha Menjatuhkan

Apabila diamalkan setiap hari dalam keadaan khusyuk dan bersih (berwuduk) sebanyak 500 kali pasti dijatuhkan martabat musuh atau lawan penentangnya serta dikabulkan hajatnya

23

AR RAAFI’

Yang Maha Mengangkat

Apabila dibaca setiap hari terutama pada malam hari sebanyak 70 kali, pasti hartanya akan dijaga dari pencuri, perompak, penipuan dan sebagainya

24

AL MU’IZZ  

 Maha Maha Memberi Kemulyaan

Untuk menumbuhkan kewibawaan orang banyak apabila dibaca setiap hari sebanyak 140 kali

25

AL MUDZILL

Yang Maha Memberi Kehinaan

Apabila dibaca sebanyak 75 kali kemudian sembahyang dan didalam sujud sebutkan namanya yang ditakuti itu, Insyaallah akan aman mereka daripadanya dan apabila dibaca 1000 kali pada tiap-tiap hari selama 7 hari, Insyaallah akan ditolakkan musuh daripadanya

26

AS SAMII’

Yang Maha Mendengar

Apabila dibaca 500 kali , setelah selesai sembahyang dhuha pada hari Khamis, maka doanya akan ditunaikan oleh Allah s.w.t. dan akan disembuhkan pendengarannya daripada penyakit tuli atau pendengarannya akan menjadi baik

27

AL BASHIIR 

Yang Maha Melihat

Apabila dibaca sebelum sembahyang Jumaat dimulai sebanyak 100 kali pasti fikirannya akan bertambah cerdas dan hatinya akan terbuka

28

AL HAKAM

Yang Maha Menetapkan Hukum

Apabila dibaca setiap malam sunyi serta suci dari hadas dan najis sebanyak 68 kali, Insyaallah akan dijadikan hatinya tempat rahsia dan hikmah ilmu agama

29

AL’ADL

Yang Maha ‘Adil

Apabila dibaca setelah selesai sembahyang lima waktu 104 kali pasti ia akan menjadi pemutus hukum yang adil dan akan merasa tertarik hati orang lain kepadanya

30

AL LATHIIF

Yang Maha Lemah Lembut

Apabila dibaca sebanyak 129 kali atau 130 kali, Insyaallah usahanya atau perniagaannya akan maju dan akan merasa kejayaan dalam pekerjaannya

31

AL KHABIIR    

Yang Maha Waspada  

Apabila dibaca selama 7 hari dan tiap-tiap hari sebanyak 812 kali, Insyaallah akan datang kepadanya rahmat dengan segala khabar yang dikehendaki

32

AL HALIIM

Maha Maha Penyantun  

Apabila dibaca sesudah sembahyang 5 waktu sebanyak 88 kali pasti ia akan dipelihara dari pangkatnya, jabatan atau kedudukannya

33

AL AZHIIMU

Yang Maha  Agung

Apabila dibaca selama 7 hari dan tiap-tiap hari sebanyak 812 kali, Insyaallah akan datang kepadanya rahmat dengan segala khabar yang dikehendaki

34

AL GHAFUUR

Yang Maha Pengampun

Barangsiapa menuliskan atas orang yang sakit demam bacalah sebanyak 3 kali, Insyaallah akan segera sembuhlah ia

35

ASY SYAKUUR

Yang Maha Menghargai

Apabila menuliskan sebanyak 40 kali oleh orang yang sesak nafas atau penat badan atau dhaif mata dan dihapuskannya dengan iri dan sapukan iri itu kepada badannya atau matanya dan diminumkan, Insyaallah akan mendapat berkat

36

AL’ALIYY

Yang Maha Tinggi 

Apabila ditulis pada kertas dan direndamkan pada segelas air (tulisannya sebanyak 110 kali) kemudian airnya diminumkan kepada anak kecil, Insyaallah dia akan menjadi anak yang cerdas dan pandai

37

AL KABIIR  

Yang Maha Besar

Apabila dibaca dalam masa 7 hari sesudah melakukan sembahyang hajat sebanyak 1000 kali setiap malam, Insyaallah akan dikembalikan lagi jabatannya, pekerjaannya selama bukan dipecat kerana kecurangan atau kerana makan hasil rasuah dan lain-lain

38

AL HAFIIZH 

 Yang Maha Memelihara

Untuk menjaga keselamatan diri dari binatang buas atau dari hantu malam, dibaca sebanyak 99 kali pasti akan diselamatkan dan terhindar daripada segala gangguan tersebut diatas

39

AL MUQIIT

 Yang Maha Pemberi Kecukupan

Untuk melepaskan rasa haus dan lapar dibaca selama terkena penderitaan itu (bacalah sebanyak-banyaknya) Insyaallah akan sembuh

40

AL HASIIB

Yang Maha Penghitung / Penjamin

Untuk menguatkan jabatan atau pekerjaan yang dipegangnya apabila dibaca setiap selesai sembahyang Subuh atau sebelum terbit matahari dan petang (sesudah sembahyang Maghrib), Insyaallah akan dijaga kedudukannya/jabatannya atau pekerjaannya. Bacalah sebanyak 777 kali

41

AL JALIIL

Yang Maha Luhur

Apabila dibaca setiap pagi (jam 2.30 pagi) sebanyak 73 kali pasti usahanya, pekerjaannya atau kedudukannya akan meningkat dengan sangat menghairankan

42

AL KARIIM

Yang Maha Pemurah

Barangsiapa yang mewiridkan pada tiap-tiap kali hendak tidur sebanyak 270 kali atau lebih, maka Insyaallah akan mendapat kemurahan dan kemuliaan dunia akirat

43

AR RAQIIB 

Yang Maha Peneliti

Apabila dibaca sebanyak 50 kali pada setiap hari, Insyaallah segala harta dan barangnya akan aman dari kecurian dan lain-lain

44

AL MUJIIB 

Yang Maha Mengabulkan

Apabila dibaca setelah selesai sembahyang Subuh setiap hari sebanyak 55 kali, Insyaallah semua hajatnya dikabulkan oleh Allah s.w.t.

45

AL WAASI’

Yang Maha Luas 

Apabila dibaca setiap pagi (waktu pagi, petang atau malam) sebanyak 128 kali pasti dilepaskan kesulitannya dan dipelihara dari orang yang hasad

46

AL HAKIIMU

Yang Maha Bijaksana

Apabila dibaca setiap pagi (waktu pagi, petang atau malam) sebanyak 300kali, insyaallah akan menjadi cerdas akal fikirannya sehingga dengan mudah akan menerima ilmu-ilmu apapun

47

AL WADUUD

Yang Maha Pencipta

 Apabila dibaca setiap malam sebanyak 11,000 kali pasti akan dikabulkan segala hajatnya dan akan dicintai orang dan mententeramkan keluarga dalam rumahtangga

48

AL MAJIID

Yang Maha Mulia 

Apabila dibaca sebanyak 99 kali, Insyaallah semuanya akan terasa aman dan tenteram semua anggota keluarganya

49

AL BAA’ITS

Yang Maha membangkitkan 

Apabila dibaca sebanyak 100 kali dengan tangan diletakkan didada, pasti Allah s.w.t.. akan memberinya lapang ilmu dan hikmah

50

ASY SYAHIID

Yang Maha Menyaksikan / Mengetahui

Apabila dibaca setiap malam sebanyak 319 kali pasti akan menyedarkan orang atau keluarga selalu menentangnya atau membangkang

51

AL HAQQU

Maha Besar 

Apabila dibaca setiap hari, maka Insyaallah keimanannya akan semakin bertambah

52

AL WAKIIL

Yang Maha Penyrahan

Dapat menjaga ketakutan daripada marabahaya seperti bencana banjir, angin ribut, gempa bumi dan lain-lain. Maka banyak-banyaklah membaca khalimah ini dan juga apabila dibaca pada tiap-tiap hari atau malam sebanyak 66 kali atau lebih, Insyaallah akan dibukakan baginya pintu kebaikan dan rezekinya

53

AL QAWIYY

Yang Maha Kuat

Apabila dizalimi orang, maka bacalah sebanyak 1000 kali, Insyaallah akan dilepaskan ia daripadanya

54

AL MATIINU

Yang Maha Kokoh / Perkasa

Untuk mengembalikan kekuatan terutama diwaktu dalam pertempuran, dibaca sebanyak-banyaknya (keduanya AL QAWIYYU dan AL QAWIYYU), Insyaallah kekuatan akan pulih seperti semula

55

 AL WAALIYY

Yang maha Melindungi

Agar terbuka hatinya, dibaca setiap pagi dan petang sebanyak-banyaknya, pasti hatinya akan terbuka atau futuh

56

AL HAMIID

Yang Maha Terpuji

Apabila dibaca setelah selesai sembahyanh Maghrib dan Subuh sebanyak 62 kali, Insyaallah segala perkataan dan perbuatannya akan selalu terpuji

57

AL MUHSHII 

Yang Maha Penghitung

Apabila dibacakan 20 kali kepada roti atau makanan lainnya kemudian kepada orang yang dikehendakinya,Insyaallah ia akan tunduk

58

AL MUBDI’

Yang Maha Memulai 

Untuk menjayakan segala yang dirancangkan, dibaca setiap hari sebanyak 470 kali, Insyaallah apa yang direncanakan itu akan terwujud atau berhasil dengan baik

59

AL MU’IID

Yang Meaha Mengulangi

Untuk mengembalikan atau mencari sesuatu yang hilang, dibaca setiap sebelum sembahyang fardhu lima waktu sebanyak 124 kali, Insyaallah dengan kehendak dan izin Allah s.w.t. akan kembali lagi

60

AL MUHYI

Yang Maha Menghidupkan

Apabila dibaca setiap hari sebanyak 58 kali, pasti akan memperolehi kemuliaan dan mengingkat darjatnya berkat nama yang dibaca

61

AL MUMIIT

Yang Maha Mematikan

Apabila dibaca sebanyak 490 kali atau lebih, maka Insyaallah akan dapat menundukkan nafsu dan akan berbuat taat

62

AL HAYYU

Yang Hidup

Apabila dibaca sebanyak 300,000 kali, Insyaallah akan terhindar dari penyakit

63

AL QAYYUUM

Yang Maha Berdiri Sendiri

Apabila dibaca keduanya (Ya Hayyu Ya Qayyuum) setiap hari diwaktu malam yang sunyi sebanyak 1000 kali, Insyaallah akan dikabulkan hajatnya dan akan menjadi hartawan dan dermawan serta disenangi kawan dan disegani lawan juga besar kewibawaannya

64

AL WAAJID

Yang Maha Menemukan / Kaya

Untuk menumbuhkan kepercayaan pada diri sendiri

65

AL MAAJID

Yang Maha Mulia

Apabila dibaca  sebanyak 400 kali tiap-tiap pagi dan petang maka akan terang hatinya

66

AL WAAHID 

Yang Maha Esa

Apabila dibaca setiap ba’da sembahyang lima waktu sebanyak 190 kali dalam masa satu bulan dan berpuasa pada hari Isnin dan Khamis, Insyaallah segala hajatnya akan dikabulkan dan akan diberi keturunan

67 

AL AAHAD

Yang Maha Esa

‘??’??’

68

 ASH SHAMAD

Yang Maha Dibutuhkan  

Untuk memohon apa saja yang dihajatkan. Dibacakan sebanyak 313 kali dalam waktu tiga hari (disertai puasa selama tiga hari juga),Insyaallah akan dikabulkan segala macam hajatnya

69

AL QAADIR     

Yang Maha Kuasa 

Apabila dibaca sebanyak 200 kali setelah melaksanakan sembahyang sunat dua rakaat ketika dalam keadaan dha’ir, Insyaallah akan mendapat kekuatan

70

AL MUQTADIR

Yang Maha Penentu

Apabila dibaca 100 kali setelah bangun tidur, Insyaallah ia akan mendapat hidayah dan petunjuk dariAllah s.w.t.

71

AL MUQADDIM

Yang Maha Mendahulukan

Untuk menyegarakan apa yang diinginkan, dibaca setiap hari sebanyak 184 kali pasti dengan cepat tercapai apa yang diinginkannya dan barangsiapa yang mewiridkan / membacakan ketika masuk kemedan perang, Insyaallah tidak akan mendapat kemudhratan

72

AL MUAKHHIR

Yang Maha Mengakhirkan

Barangsiapa yang membacanya tiap-tiap hari sebanyak 300 kali atau lebih, Insyaallah akan dibukakan pintu taufiq dan taubat baginya

73

AL AWWAL 

Yang Maha Awal / Pertama

Untuk mendatangkan hajat, dibaca setiap hari sebanyak 37 kali, Insyaallah akan dikabulkan hajatnya

74

AL AKHIIR

Yang Maha Akhir /  Penghabisan

Apabila dibaca  setiap selesai sembahyang Isyak sebanyak 1000 kali, Insyaallah hatinya akan bersih dan bertambah kebaikan diakhir umurnya 

75

AZH ZHAHIIR

 Yang Maha Nyata

Agar terbukanya segala ilmu, dibaca setiap ba’da sembahyang fardu sebanyak 1106 kali dalam masa satu bulan, pasti akan mendapat ilmu-ilmu yang jarang dimiliki oleh orang biasa

76

AL BAATHIN

Yang Maha Tersembunyi

Untuk ilmu yang jarang dimiliki oleh manusia baisa, dibaca setiap ba’da sembahyang fardu lima waktu sebanyak 30 kali, pasti akan dikabulkan ilmu-ilmu yamg jarang dimiliki oleh manusia

77

 AL WAALIYY

Yang Maha Menguasai       

Agar terbuka hatinya, dibaca setiap pagi dan petang sebanyak-banyaknya, pasti hatinya akan terbuka atau futuh

78

AL MUTA’AALII

Yang Maha Agung / Suci    

Apabila dibaca tiap-tiap hari siang atau malam sebanyak 541 kali, Insyaallah ia akan mendapat hasil yang baik dan mendapat darjat yang lebih tinggi

79

ALBARRI

Yang Maha Dermawan 

Untuk memudahkan apa saja yang diinginkannya, dengan dibaca sebanyak-banyaknya

80

AT TAWWAAB

Yang Maha Menerima Taubat

        Untuk mengembalikan kejalan yang lurus, dibaca setiap saat, Insyaallah akan berhasil segala apa yang diinginkan

81

AL MUNTAQIM

 Yang Maha Penyiksa

Untuk menolak perbuatan aniaya dari orang zalim, dibacanya sesuadah sembahyang fardu lima waktu sebanyak-banyaknya

82

AL ‘AFUWW 

Yang Maha Pema’af

Baca sebanyak-banyaknya setiap saat supaya disenangi manusia yang kenal padanya

83

AR RA’UUF

Yang Maha Pengasih


84

AL MAALIKUL MULK

Yang Maha Menguasai kerajaan

Untuk mengawetkan pekerjaan atau mempertahankan jabatan atau kedudukannya, dibaca setelah selesai sembahyang fardu lima waktu ditengah malam sebanyak 212 kali, Insyaallah akan dijaga dari penjahat yang hasad padanya dalam hal pekerjaan, jabatan atau kedudukan

85

DZUL JALAALI wal IKRAAM

Yang Maha Memiliki Kebesaran dan Kemulyaan

Untuk mendatangkan hajat, dibaca setiap hari sebanyak 65 kali dalam masa satu bulan, Insyaallah akan dipenuhi segala hajatnya

86

AL MUQSITH

Yang Maha Adil

Apabila dibaca 209 kali atau lebih, Insyaallah akan terpelihara dari was-was syaitan laknatullah dalam ibadah  

87

AL JAAMI’ 

Yang Mengumpulkan    

Barangsiapa yang membacanya tiap-tiap hari sebanyak 300 kali, Insyaallah akan dikumpulkan segala maksudnya

88

AL GHANIYY

Yang Maha Kaya

Apabila dibacakan pada orang yang sakit atau mendapat bala dirinya dan orang lain sebanyak 1060 kali, Insyaallah akan segera sembuh dari pemyakitnya

89

AL MUGHNII           

 Yang Maha Memberi Kekayaan         

Apabila dibaca pada tiap-tiap hari sebanyak 1000 kali, Insyaallah akan memjadi kaya berkat kurniaanAllah s.w.t.

90

AL MAANI ‘

Yang Maha Menolak / Membela

Untuk menolak perlakuan orang jahat dan orang zalim. dibacakan setiap ba’da sembahyang sunat Subuh (sebelum fardu Subuh) sebanyak 161 kali, Insyaallah akan selamat dari perbuatan mereka itu

91

ADH DHAAR

Yang Maha Memberi Bahaya

Untuk menyembuhkan penyakit (yang bertahun-tahun tidak dapat disembuhkan) asma ini dibaca setiap hari sebamyak 1001 kali, Insyaallah dengan izin dan kehendak Allah s.w.t. penyakit tersebut akan segera sembuh

92

AN NAAFI ‘

Yang Maha Memberi Manfaat

Untuk menyembuhkan penyaklit dan menghilangkan kesusahan, asma ini dibaca setiap hari, Insyaallah akan berhasil. Juga barangsiapa yang berzikir dengan hati ketika jimak dengan isterinya, Insyaallah isterinya itu akan menaruh belas kasihan yang sangat dalam dan akan diberi anak yang soleh

93

AN NUUR

Yang Maha Bercahaya

Apabila dibaca pada tiap-tiap hari siang atau malam, Insyaallah akan diterangkan hatinya dan anggotanya

94

AL HAADI

Yang Maha Pemberi

‘ 


95

AL BADII ‘

Yang Maha Pencipta Yang Baru 

Untuk tercapai apa yang telah direncanakannya asma ini dibaca setiap ba’da sembahyang fardu sebanyak 500 kali, pasti akan berjaya apa yang direncanakan

96

AL BAAQII

Yang Maha Kekal

Untuk mengawtkan pekerjaan atas usahanya, baca asma ini setiap saat banyak-banyak, pasti pekerjaannya awet (kekal), jauh dari kerugian dan kejatuhan jumlah, Insyaallah

97

AL WAARITS

Yang Maha Mewarisi

Asma ini untuk memajukan usaha apabila dibaca setiap  malam sebanyak 707 kali, Insyaallah usaha akan maju

98

AR RASYIID 

Yang Maha Cendekia

Untuk menambah kecerdasan berfikir, asma ini dibaca setiap pagi dan petang

99

AS SABUUR 

Yang Maha Penyabar

Barangsiapa yang berzikir sebanyak 100 kali pada tiap-tiap hari sebelum tebit matahari, Insyaallah ia tidak akan dapat bala pada hari itu, juga untuk membangun jiwa besar dan sabar dalam menghadapi segala urusan asma ini dibaca setiap saat terutama dalam menghadapi segala kesulitan masalah apa saja, pasti segala urusan akan berhasil dengan baik

=+=

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ { أَحْصَيْنَاهُ } حَفِظْنَاهُ

6843. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu’aib telah menceritakan kepada kami Abuz Zinad dari Al A’raj dari Abu Hurairah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang satu, siapa yang meng-ihsha’nya, maka ia masuk surga.

Dan makna meng-ihsha’ adalah menjaga sebagaimana firman Allah:

‘Ahshainaa (Kami menjaganya) ‘ Qs. Yasin: 12